Projektai

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

  • Titulinis
  • Projektai
  • Baigiamas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje)“

Baigiamas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje)“

Baigiamas įgyvendinti  projektas „vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra raseinių rajone (šiluvoje)“

 

2017 metais sausio mėn. 20 d. buvo sudaryta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje)“ (projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-1-0030) finansavimo sutartis, kurią pasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Raseinių vandenys“. Sutartis buvo pratęsta iki 2019 m. rugsėjo 23 d.

 

Darbų apimtis

Šio projekto apimtyje buvo pasirašyta rangos sutartis (rangovas – UAB „KRS“), pagal kurią buvo vykdomi vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų naujos statybos ir rekonstrukcijos darbai Šiluvos miestelyje. Vandens tiekimo tinklų plėtra ir rekonstrukcija buvo vykdoma Tytuvėnų, Šiaulėnų, Raseinių, Žaiginio, Pirties, Jono Pauliaus II, Ežerėlio, Pušyno, Turgaus gatvėse. Nuotekų tinklų plėtra Šilo, Pušyno, Laukų, Raseinių,  Kalno, Jono Pauliaus II, Ežerėlio, Vingio, Tytuvėnų, Šiaulėnų,  Pirties, Žaiginio,  Saulėtekio ir Naujojoje gatvėse.

Viso bendrai nutiesta vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų daugiau nei 11 km ir rekonstruota vandens tiekimo tinklų apie 0,65 km. 

 

Projekto finansavimas

Projektui finansuoti skirta 2,071 mln. Eur, iš jų apie 1,967 mln. Eur yra finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir apie 0,103 mln. Eur Raseinių rajono savivaldybės lėšomis.

Parama skirta pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

 

Veiklų pradžia ir pabaiga

                      Pagal pasirašytą rangos sutartį, rangovas (UAB „KRS“) darbus pradėjo 2018 m. rugsėjo 9 d., statybos darbai baigti vykdyti, tačiau rengiama užbaigimo dokumentacija. Projekto įgyvendinimo galutinis terminas numatytas ne vėliau, kaip iki 2019 m. rugsėjo 23 d.

 

Nauda gyventojams

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, taip pat bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki ES keliamų reikalavimų. Pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Projektas taip pat prisideda prie efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant kokybiško, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Raseinių rajono gyventojams.

Planuojama, kad geriamojo vandens tiekimo paslaugos naujai nutiestais vandens tiekimo tinklais bus teikiamos ne mažiau, kaip 131 gyventojui ir nuotekų tvarkymo paslaugos naujai nutiestais nuotekų surinkimo tinklais, bus teikiamos ne mažiau, kaip 478 gyventojams.

 

                             Kviečiame pasinaudoti projekto rezultatais.Atnaujinta: 2020-04-22