Apie mus

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

Geriamojo vandens tiekimas

Bendras bendrovės balanse esančių vandentiekio tinklų ilgis 2021-12-31 dienai – 376,3 km. Tačiau vandentiekio tarnyba eksploatuoja dar apie 45 km privačių gyvenamų valdų, gatvių ir vandentiekio įvadinių tinklų, kurie neperduoti į bendrovės balansą.

 

2016 metais buvo išgauta 1016,9 tūkst. m³ geriamojo vandens, patiekta į magistralinius tinklus – 943,2 tūkst. m³, realizuota – 740,3 tūkst. m³. Įmonės gamybiniams poreikiams sunaudota 73,7 tūkst. m³ vandens, kuris yra neapmokestinamas.

2017 metais buvo išgauta 975,3 tūkst. m³ geriamojo vandens, patiekta į magistralinius tinklus – 939,9 tūkst. m³, realizuota – 709,9 tūkst. m³. Įmonės gamybiniams poreikiams sunaudota 35,4 tūkst. m³ vandens.

2018 metais buvo išgauta 1098,9 tūkst. m³ geriamojo vandens, patiekta į magistralinius tinklus – 1040,5 tūkst. m³, realizuota – 741,1 tūkst. m³. Įmonės gamybiniams poreikiams sunaudota 58,3 tūkst. m³ vandens.

2019 metais buvo išgauta 1163,1 tūkst. m³ geriamojo vandens, patiekta į magistralinius tinklus – 1088,6 tūkst. m³, realizuota – 758,8 tūkst. m³. Įmonės gamybiniams poreikiams sunaudota 74,5 tūkst. m³ vandens.

2020 metais buvo išgauta 1037,6 tūkst. m³ geriamojo vandens, patiekta į magistralinius tinklus – 975,5 tūkst. m³, realizuota – 740,8 tūkst. m³. Įmonės gamybiniams poreikiams sunaudota 62,1 tūkst. m³ vandens.

2021 metais buvo išgauta 1115,3 tūkst. m³ geriamojo vandens, pateikta į magistralinius tinklus - 1058,4 tūkst. m³, realizuota - 794,9 tūkst. m³. Įmonės gamybiniams poreikiams sunaudota 56,8 tūkst. m³ vandens.

2022 metais buvo išgauta 1031,2 tūkst. m³ geriamo vandens, pateikta į magistralinius tinklus - 975,6 tūkst. m³, realizuota - 757,4 tūkst. m³. Įmonės gamybiniams poreikiams sunaudota 55,6 tūkst. m³ vandens.

 

2016 metais vandentiekio tinkluose iš viso įvyko 577 vandentiekio avarijos (gedimai), iš jų: daugiabučių vidaus vandentiekio tinkluose 24 avarijos ir 95 gedimai, lauko vandentiekio tinkluose 250 avarijų ir 208 gedimai.

2017 metais vandentiekio tinkluose iš viso įvyko 768 vandentiekio avarijos (gedimai), iš jų: 368 avarijos, 400 gedimų.

2018 metais vandentiekio tinkluose iš viso įvyko 679 vandentiekio avarijos (gedimai), iš jų: 283 avarijos, 396 gedimai.

2019 metais vandentiekio tinkluose iš viso įvyko 555 vandentiekio avarijos (gedimai), iš jų: 228 avarijos, 327 gedimai.

2020 metais vandentiekio tinkluose iš viso įvyko 522 vandentiekio avarijos (gedimai), iš jų: 217 avarijos, 305 gedimai.

2021 metais vandentiekio tinkluose iš viso įvyko 722 vandentiekio avarijos (gedimai) iš jų: 259 avarijos, 463 gedimai.

2022 metais vandentiekio tinkluose iš viso įvyko 556 vandentiekio avarijos (gedimai) iš jų: 267 avarijos, 289 gedimai.

 

Pagrindinės avarijų priežastys – nekokybiškų sandūrų užtaisymas, vamzdynų korozija, grunto sėdimas ir vibracija, grunto užšalimas ir įšalo atsileidimas, elektros pertrūkiai, gyventojų bloga priežiūra savo vandentiekio įvadų. Vandentiekio tinklų avarijos yra registruojamos, pranešama vandentiekio tinklų tarnybos vadovui, o po to yra siunčiama vandentiekio tinklų brigada vandentiekio tinklų gedimui pašalinti. Vandentiekio tarnyba dažnai likviduoja avarijas ir privačiuose tinkluose. Likviduojant vandentiekio avarijas pastatų įvaduose, ekonomiškiau yra perkloti įvadą, įveriant atitinkamo diametro PE vamzdį. Taip negadinama asfalto danga, neniokojama žalia veja, mažesnės piniginės sąnaudos. Vykdydama PPR grafiką, vandentiekio tarnyba vykdė išorinę ir vidinę vandentiekio tinklų apžiūras, eksploatuoja 167 priešgaisrinius hidrantus, tvarko šulinių žymėjimo ženklus, valo šulinius. Didžiausią Raseinių miesto vandentiekio tinklų dalį sudaro tinklai, kurių amžius virš 30 metų, todėl juose esanti uždaromoji armatūra susidėvėjusi ir ji palaipsniui keičiama ir tiesiami nauji tinklai gyvenvietėse. Vandentiekio tarnyba teikia paslaugas: įrengia vandens apskaitos mazgus ir juose sumontuoja vandens skaitiklius, kloja vandentiekio tinklus ir įvadus taip pat juos renovuoja, atlieka paklotų vamzdynų prijungimą prie veikiančių vandentiekio ir nuotekų tinklų, pagal sutartis likviduoja avarijas vidaus ir lauko tinkluose, kurie yra ne bendrovės balanse. UAB „Raseinių vandenys“ išduoda technines sąlygas objektams prijungti prie esamų magistralinių tinklų. Prisijungimo prie tinklų daugiausiai pageidauja individualių gyvenamų valdų savininkai bei įmonių savininkai. Atnaujinta: 2023-03-02