Projektai

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

  • Titulinis
  • Projektai
  • Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje (II etapas)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0010

Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje (II etapas)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0010

Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje (II etapas)“

2019 m. rugpjūčio 30 d. buvo sudaryta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje (II etapas)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0010 (toliau – Projektas) finansavimo sutartis. Finansavimo sutartį pasirašė Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Raseinių vandenys“. Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo investicijų veiksmų programos 5 prioriteto“ Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

 

Projekto tikslas

Užtikrinti galimybę gyventojams jungtis prie geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklų, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę bei užtikrinti viešosios paslaugos prieinamumą Raseinių r.

 

Projekto apimtyje įgyvendinama veikla

Naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų tiesimas Ariogalos miestelyje. Šios veiklos įgyvendinimui, 2019 m. rugpjūčio 8 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 2019/08/08 (rangovas – UAB „Geovizija“). Rangos sutarties apimtyje numatyta nutiesti apie 3,439 km naujų vandens tiekimo tinklų ir apie 3,754 km nuotekų surinkimo tinklų Raseinių r. sav., Ariogalos miestelio teritorijoje (Maironio g., Šaltinio g., Vytenio g., Gedimino g., Pavasario g., Kalnų g., Slėnio g., Vienybės g.). Viso bendrai bus nutiesta apie 7,194 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų. Darbai šiuo metu vykdomi.

 

Projekto finansavimas

Projekto bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma 561 797,27 Eur, kurių dalis 280 898,64 Eur (50 proc.) finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis ir dalimi 280 898,63 Eur (50 proc.) prisideda UAB „Raseinių vandenys“.

 

Įgyvendinus projektą, numatyta pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius (rezultatus)

Teikti  vandens tiekimo paslaugas naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais – ne mažiau, kaip 164 gyventojams;

Teikti nuotekų surinkimo paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – ne mažiau, kaip 168 gyventojams.

 

Atkreipiame dėmesį, kad detali informacija apie naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų vietas (taip pat būstus, kuriems planuojama suteikti galimybę prisijungti), yra teikiama UAB „Raseinių vandenys“ bei viešai prieinama interneto prieigoje https://gis.apva.lt/#projects/personal (prisijungiant žiūrovo teisėmis bei pasirenkant projektą pagal teritoriją ir numerį).

 

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 m. rugpjūčio 8 d. iki 2021 m. gegužės 08 d.

 

                             Kviečiame pasinaudoti projekto rezultatais!

Dėl detalesnės informacijos apie įgyvendinamą Projektą ir prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų galimybes bei sąlygas, maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB „Raseinių vandenys“ atstovą.

                                                                         

                                                                            UAB „Raseinių vandenys“

                                                                             Vyr. inžinierius

                                                                             Algirdas Kumpikevičius

                                                                             Tel.: 8 428 70 350, 8 698 00 880

                                                                             El.p.: algirdas.kumpikevicius@raseiniai.ltAtnaujinta: 2020-09-07