Projektai

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

  • Titulinis
  • Projektai
  • Įgyvendintas vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektas Raseinių rajone

Įgyvendintas vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektas Raseinių rajone

Švarus geriamasis vanduo yra gyvybiškai svarbus visuomenės sveikatai ir ekonomikos gerovei. Pasaulinė sveikatos organizacija daro išvadą, kad prieigos prie saugaus geriamojo vandens ir sanitarinių sąlygų gerinimas gali būti naudingas ne tik sveikatai, nes taip užkertamas kelias per vandenį plintančioms ligoms, bet taip pat gali būti sutaupyta lėšų sveikatos priežiūros srityje, padidėti darbingų dienų metuose skaičius, pagerėti mokyklos lankomumas ir išsaugota gyvybė.

 

UAB „Raseinių vandenys“ kartu su partneriu Raseinių rajono savivaldybės administracija nuo 2015 m. vykdė ir įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Betygaloje, Girkalnyje, Viduklėje)“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0029 (toliau – Projektas). Projektas finansuotas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2. Projekto vertė – 3,7 mln. Eurų. Projektas finansuotas ES struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis bei nuosavomis lėšomis.

Pagal Projektą vykdyti tinklų tiesimo darbai yra baigti ir 2016 m. spalio mėnesį priduoti eksploatacijai. Per darbų vykdymo laikotarpį, rangovas UAB „KRS“ paklojo nuotekų ir vandens tiekio tinklų šiose gyvenvietėse:

  Gyvenvietės              Gatvės, kuriose vykdyti ir užbaigti vandentiekio ir / ar nuotekų tinklų plėtros darbai
Betygala Vytauto g., Šiluvos g., Kudonių g., Lakštingalų g., Vaškutės g., Švyturio g., Dubysos g., Jaunimo g., Žalioji g., Naujoji g., Piliakalnio g., Ąžuolytės g., Rožių g., Sporto g.
Girkalnis Šėtupio g., Šiaurės g., Eglynės g., Pušynės g., Ateities g., Aušros g., Žemaičių g., A. Fromo Gužučio g., Bičiulių g., Vaivorykštės g., Dvareliškių g., Gėlių g.
Viduklė V. Kudirkos g., Raseinių g., Paupio g., Dariaus ir Girėno g., Sodų g., Ateities g., Naujoji g., Pakalnės g., Gedimino g., Apusino g., Pievų g., Šilaupės g., Ataugos g., Žemaičių pl., Naujakurių g

Iš viso Betygaloje, Girkalnyje ir Viduklėje  nutiesta 10,67 km naujų vandentiekio tinklų, 16,64 km naujų nuotekų tinklų, taip pat sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 315 būstų, prie nuotekų tinklų 440 būstų. Informacija apie paklotų tinklų vietas bei sudarytas galimybes prisijungti yra viešai prieinama visiems gyventojams turintiems prieigą prie interneto, prisijungus žiūrovo teisėmis prie geografinės informacinės sistemos http://apvagis.benco.lt/.

Projekto vykdytojas džiaugiasi, kad išplėtus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą Raseinių rajono gyventojai, kurie iki šiol negalėjo naudotis centralizuotomis nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo paslaugomis, gali jungtis prie naujai paklotų tinklų ir taip pagerinti savo buities sąlygas, tuo pačiu sumažinant paviršinių ir požeminių vandenų taršą. Prie centralizuotų tinklų prisijungę gyventojai gali/galės būti ramūs, kad vartoja švarų ir saugų vandenį, kadangi UAB „Raseinių vandenys“ užtikrina tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nepertraukiamą jo tiekimą.

Tikimasi, kad prie nuotekų tinklų prisijungs ne mažiau kaip 1012 gyventojai, prie vandentiekio tinklų 522 gyventojai. Šis tikslas ir įsipareigojimas nustatytas Projekto finansavimo sutartyje.

UAB „Raseinių vandenys“ ir Raseinių rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su  regiono aplinkos apsaugos departamentu kviečia ir ragina Raseinių  rajono Betygalos, Girkalnio ir Viduklės gyventojus aktyviai jungtis prie naujai paklotų vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklų.

Dėl prisijungimų ir abonentinių sutarčių sudarymo, prašome  kreiptis į UAB „Raseinių vandenys“, Žemaičių g 8, LT-60119 Raseiniai, tel. (8 428) 70350.Atnaujinta: 2020-04-22