Apie mus

Avarijų (gedimų) registracija tel. 0 428 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. 0 428 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

Informacija norint prisijungti prie tinklų

UŽSAKOVUI-STATYTOJUI, NORINČIAM PRISIJUNGTI PRIE CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO AR NUOTEKŲ TINKLŲ, REIKALINGA:

1. Užpildyti prašymą dėl techninių sąlygų gavimo prisijungimui prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų (prašymo forma).

2. Pateikti:

 • Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį.
 • Žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise.
 • Žemės sklypo plano kopiją.
 • Namo projekto kopiją.
 • Tinklų savininkų, į kurių tinklus būtų jungiamasi, ir žemės savininkų, per kurių žemes reikėtų tiesti tinklus, sutikimus. 

3. Pasirengti techninį projektą. Gavęs technines prisijungimo sąlygas, Užsakovas-statytojas užsisako projektą.

 • Užsakovas projektą gali užsisakyti UAB „Raseinių vandenys“ bendrovėje, kitoje atestuotoje projektavimo įmonėje arba firmoje.
 • Atliktas projektas derinamas su požeminius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, savivaldybe, seniūnija UAB „Raseinių vandenys“ bendrove.

 

TINKLŲ STATYBOS DARBAI

Užsakovas-statytojas pagal atliktą ir suderintą projektą atlieka tinklų statybos darbus:

 • UAB „Raseinių vandenys“ bendrovėje, apmokėdamas už darbus pagal pateiktą sąskaitą.
 • Samdo statybos firmą, turinčią atestatą, vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbams.
 • Darbus atlieka savo jėgomis, prižiūrint atestuotam darbų prižiūrėtojui.

 

DARBŲ VYKDYMAS IR ATIDAVIMAS VERTINIMUI

Privalomai iškviečiami UAB „Raseinių vandenys“ bendrovės atstovai tel. (0 428) 70 350:

 • Prieš atkasant veikiančius vandentiekio ir nuotekų tinklus.
 • Iškastoje tranšėjoje paklojus tinklus, prieš juos užverčiant žemėmis.
 • Vandentiekio vamzdyno praplovimui ir hidraulinio bandymo priėmimui.
 • Vandens apskaitos mazgo atidavimui vertinti.
 • Atidavimui vertinti, kad būtų galima eksploatuoti, ir pažymos gavimui. Iki vandentiekio ir nuotekų tinklų užpylimo gruntu Užsakovas-statytojas iškviečia atestuotos įmonės atstovą geodezinės nuotraukos sudarymui. Du egzempliorius pateikia UAB „Raseinių vandenys“ bendrovei.

PASTABA. Tinklų prijungimą prie miesto tinklų vykdo tik UAB „Raseinių vandenys“ pagal bendrovės patvirtintus įkainius.

 

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ NUVEDIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Užsakovas-statytojas kreipiasi į Techninį skyrių (207 kab.) tel. 0 428 70 351 dokumentacijos pateikimui ir į Pardavimų, kontrolės ir plėtros skyrių (102 kab.) tel. 0 428 70 349 sutarties sudarymui ir pateikia:

 • Pasijungimo projektą su suderinimais ir bendrovės darbuotojų atliktais darbų kokybės tikrinimo parašais.
 • Inžinerinių tinklų išpildomąją nuotrauką (jos neturint, sudaroma laikina sutartis, nurodant terminą tinklų išpildomosios nuotraukos sudarymui).
 • Pateikus visus tinklų statybos dokumentus, sudaroma nuolatinė sutartis. Nustačius, kad gyventojas yra prisijungęs prie centralizuotų tinklų, naudojasi bendrovės paslaugomis ir nėra sudaręs sutarties su UAB „Raseinių vandenys“, bus baudžiamas administracine tvarka numatytomis piniginėmis baudomis.

UAB „Raseinių vandenys“ informuoja gyventojus, kad norėdami prisijungti vandentiekio ir nuotekų išleidimą prie UAB „Raseinių vandenys“ eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, privalo atvykti į įmonę adresu Žemaičių g. 8 Raseiniai 2-ajį aukštą – techninį skyrių.

Informacija: Inžinierius Audrius Kumpikevičius, tel.: +370 638 40 987, el. p. audrius.kumpikevicius@raseiniuvandenys.ltAtnaujinta: 2024-03-20