Paslaugos

Avarijų (gedimų) registracija tel. 0 428 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. 0 428 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

Kaip paskaičiuojama kaina

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme vandens tiekimas apibrėžiamas kaip ūkinė komercinė veikla, susidedanti iš techninių, organizacinių ir ekonominių priemonių, reikalingų geriamajam vandeniui išgauti, pristatyti ir parduoti vartotojui (gyventojui).

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina susideda iš 1 m³ geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos. Už faktiškai sunaudotą vandenį mokama 1 m³ kaina, o pardavimo kaina nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio ir yra ta pati kiekvieną mėnesį. Į pardavimo kainą (dar vadinamą abonentiniu mokesčiu) įtraukiamos abonentinės tarnybos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimo, techninės priežiūros, keitimo, metrologinės patikros, remonto, sąskaitų parengimo ir pateikimo bei kitos būtinosios sąnaudos, susijusios su vandens pardavimu. Dabar šios sąnaudos yra išskirtos iš 1 m³ kainos ir nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio (anksčiau šios sąnaudos buvo įtrauktos į 1 m³ kainą).

Komisija, skaičiuodama pardavimo veiklos sąnaudas vartotojams, gyvenantiems individualiuose namuose, vertina du geriamojo vandens apskaitos prietaisus, t. y. visam geriamajam vandeniui su nuotekomis (nuotekų kiekis prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui) ir geriamajam vandeniui be nuotekų (skirto želdinių, daržo laistymui, gyvulių girdymui ir pan.). Tuo atveju, kai individualaus namo savininkas nori įsirengti trečią, ketvirtą ir t. t. geriamojo vandens apskaitos prietaisą, jis turi sudaryti papildomą sutartį su vandens tiekėju. Pardavimo kaina daugiabučio namo butui ar individualiam namui, nepriklausomai nuo to, ar yra 1 arba 2 geriamojo vandens apskaitos prietaisai, nesikeičia. Už pardavimo kainą vandens tiekimo įmonė individualių namų vartotojams turi įrengti 2, o daugiabučio namo vartotojams, kur yra 1 arba 2 geriamojo vandens tiekimo stovai, vieną arba du geriamojo vandens apskaitos prietaisus, juos prižiūrėti, keisti, atlikti metrologinę patikrą, tikrinti rodmenis.

Daugiabučiuose namuose gyvenantys vartotojai gali pasirinkti, ar atsiskaityti už geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas pagal daugiabučio namo bute įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis, ar pagal daugiabučio namo įvadinio geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis.

Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę tiekimo ir vartojimo ribą pasirinkti įvade (antras variantas), sudarydami rašytinį visų savininkų, kuriems geriamasis vanduo tiekiamas iš to įvado, susitarimą, ir tai numatyti sutartyse su vandens tiekėju.

Nors kainodaroje labai aiškiai atskirta pardavimo veikla ir jos vykdymui užtikrinti numatomos lėšos, tačiau labai dažnai iškyla problemų dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir kainos taikymo pradžios. Daugelis vartotojų mano, kad pirmiausia turi būti įrengti (pakeisti) geriamojo vandens apskaitos prietaisai butuose ir tik po to taikoma pardavimo kaina. Atsižvelgiant į tai, kad nėra fizinių galimybių vienu metu (nuo pirmos pardavimo kainos taikymo dienos) įrengti visuose butuose geriamojo vandens apskaitos prietaisų, Komisijos nuomone, vartotojas ir vandens tiekėjas turėtų pasirašyti papildomą susitarimą prie sutarties, kurioje numatomi tiekėjo įsipareigojimai dėl geriamojo vandens apskaitos prietaiso įrengimo. Tačiau dažnai vandens tiekėjai delsia įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisus butuose bei neinformuoja vartotojų apie pasirengimą vykdyti pardavimo veiklą, tuo sukeldami teisėtą vartotojų pasipiktinimą.

Kada vartotojui nereikia mokėti pardavimo kainos?

Vartotojas pardavimo kainos nemoka, kai jis planuoja išvykti arba nesinaudoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis ilgiau negu vieną mėnesį, ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų raštu (prašymu) informavęs vandens tiekėją. Vartotojas vandens tiekėjui sumoka tik už laikiną atjungimą, t. y. laikino atjungimo įmoką, kurią apskaičiuoja vandens tiekėjas.Atnaujinta: 2024-02-23