Naujienos

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

Deklaravimo ir atsiskaitymo būdai

2018 10 29

Deklaravimas

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį klientas (vartotojas/abonentas) privalo kas mėnesį deklaruoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis užpildant sąskaitą – pranešimą pagal paties kliento nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis ir apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos.

Taip pat deklaruoti galima šiais būdais :

  • apmokant sąskaitą, įrašyti į sąskaitos šaknelę grafoje „IKI“,
  • elektroniniu paštu edita.rutkauskiene@raseiniai.lt,
  • telefonu (8 428 70 349),
  • UAB „Raseinių vandenys“ kasoje.

Apmokėjimas

Už suvartotą per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) šaltą vandenį ir (ar) nuotekas būtina sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos. Už suteiktas paslaugas galima atsiskaityti mūsų bendrovės kasoje (Žemaičių g. 8 , Raseiniuose).Įmokas, taip pat galima sumokėti elektroninėje bankininkystėje , tiesioginio debeto būdu, banke, kitoje įmokas priimančioje įstaigoje ar įmonėje.

Jeigu naudojatės elektronine bankininkyste, sąskaitą galite apmokėti per bankų interneto svetaines pagal gautoje sąskaitoje nurodytus duomenis. Gyventojai, kurie naudojasi šiuo atsiskaitymo būdu, turėtų nurodyti tikslius duomenis (sąskaitos – pranešimo numerį).Internetinėje bankininkystėje mokesčiams mokėti pasirinkite ne „vietinius mokėjimus“, o „įmokas ir mokesčius“.

Jei mokesčiai sumokami internetu, tiesioginio debeto būdu, banke, kitoje įmokas priimančioje įstaigoje ar įmonėje – informacija apie tai gaunama tik po keletos dienų. Todėl šią aplinkybę reiktų įvertinti, ir atsiskaityti anksčiau (nelaukiant mėnesio paskutinės dienos), nes negavus informacijos apie sumokėtus mokesčius, laikoma, kad tai yra skola.

Vartotojui per teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, už kiekvieną uždelstą, kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos skaičiuojami Lietuvos Respublikos 1995 m. sausio 26 d. įstatyme Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ nustatyto dydžio delspinigiai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigiasi sąskaitos už paslaugą mokėjimo terminas.

Abonentui per teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, skaičiuojami sutartyje nustatyti delspinigiai, o jeigu sutartyje delspinigiai nenumatyti, tai jie skaičiuojami pagal LRV 2007-01-31 Nutarimu Nr.126 patvirtinto ,,Geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo“  71 punktą.

Vartotojai/Abonentai, skolingi už suteiktas paslaugas gali pasinaudoti skolos mokėjimo dalimis galimybe. Dėl skolos mokėjimo sutarties sudarymo turėtų kreiptis į UAB ,,Raseinių vandenys“ pardavimų , kontrolės ir plėtros skyrių. Skolininkui laiku nesumokėjus už suteiktas paslaugas ir nesikreipus, dėl skolos sumokėjimo sutarties sudarymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreipiamės į teismą dėl skolos išieškojimo.

 

Pardavimų, kontrolės ir plėtros skyriaus vadovė

Karina AndriulienėAtnaujinta: 2018-04-09