Apie mus

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

Nuotekų tvarkymas

UAB „Raseinių vandenys“ nuotekų tinklų tarnyba (toliau NTT) eksploatuoja nuotekų tinklus Raseinių rajone: Raseinių ir Ariogalos miestuose, Viduklės, Šiluvos, Girkalnio, Betygalos miesteliuose taip pat Blinstrubiškių, Biliūnų, Gabšių, Gėluvos, Gylių, Norgėlų, Kalnujų, Katauskių, Sujainių, Šarkių, Vosyliškio, Berteškių gyvenvietėse.
Bendras nuotekų tinklų ilgis 166,8 km., tame skaičiuje: Raseiniuose – 50,57 km, Gabšiuose – 2,8 km, Kalnujuose – 8,0 km, Gyliuose – 0,9 km, Norgėluose – 6,7 km, Sujainiuose – 3,4 km, Viduklėje – 11,58 km, Katauskiuose – 2,6 km, Šiluvoje – 11,87 km, Girkalnyje – 6,64 km, Betygaloje – 3,49 km, Ariogaloje – 8,4 km, Berteškiuose - 3 km, Gruzdiškėje - 6,564 km, Ramonuose - 6,096 km, Kaulakiuose - 6,733 km ir kitų savininkų nuotekų tinklai kurie nėra perduodi UAB „Raseinių vandenys“ eksploatavimui.
 
2016 metais išvalytas nuotekų kiekis nuotekų valymo įrenginiuose - 1252,09 tūkst. m³.
2017 metais išvalytas nuotekų kiekis nuotekų valymo įrenginiuose - 1346,73 tūkst. m³.
2018 metais išvalytas nuotekų kiekis nuotekų valymo įrenginiuose - 948,15 tūkst. m³.
2019 metais išvalytas nuotekų kiekis nuotekų valymo įrenginiuose - 968,064 tūkst. m³.
2020 metais išvalytas nuotekų kiekis nuotekų valymo įrenginiuose - 1042,48 tūkst. m³.
2021 metais išvalytas nuotekų kiekis nuotekų valymo įrenginiuose - 1214,92 tūkst. m³.
2022 metais išvalytas nuotekų kiekis nuotekų valymo įrenginiuose - 1250,94 tūkst. m³.
 
2016 metais bendrovės avarijų registravimo žurnaluose užregistruoti 606 pranešimai, iš jų: 274 gedimai daugiabučių vidaus nuotekų tinkluose, 332 gedimai lauko nuotekų tinkluose. Vidutiniškai per mėnesį registruojamas 51 gedimas.
2017 metais bendrovės avarijų registravimo žurnaluose užregistruoti 679 pranešimai, iš jų: 2 avarijos, 677 gedimai.
2018 metais bendrovės avarijų registravimo žurnaluose užregistruoti 734 pranešimai, iš jų: 2 avarijos, 732 gedimai.
2019 metais bendrovės avarijų registravimo žurnaluose užregistruoti 736 pranešimai, iš jų: 2 avarijos, 734 gedimai.
2020 metais bendrovės avarijų registravimo žurnaluose užregistruoti 600 pranešimai, iš jų: 1 avarija, 599 gedimai.
2021 metais bendrovės avarijų registravimo žurnaluose užregistruoti 579 pranešimai, iš jų: 0 avarijų, 579 gedimai.
2022 metais bendrovės avarijų registravimo žurnaluose užregistruoti 543 pranešimai, iš jų: 0 avarijų, 543 gedimai.
 
Suintensyvinus profilaktinius apžiūrų bei NT sistemos praplovimo darbus sumažėjo avarijų skaičius nakties metu bei išeiginėmis dienomis. Intensyvų plovimą hidraulinės mašinos pagalba stengiamasi riboti, nes senuose tinkluose yra išpuvusios trasos ir nesandarios sandūros, todėl per jas į tinklus gali patekti gruntinis vanduo su smulkiomis grunto dalelėmis, kuris taip pat teršia ir turi galimybę užkimšti tinklus. Dėl susidėvėjusių sandūrų nuotakyne, susikaupę nešmenys yra šalinami rankiniu būdu, juos pakraunant į transporto priemones ir išvežant. Tai didina darbų sąnaudas ir apsunkina dirbančiųjų darbo sąlygas.
 


Atnaujinta: 2023-03-02