Projektai

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

 • Titulinis
 • Projektai
 • Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0007 viešinimo informacija

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0007 viešinimo informacija

 

2017 m. gegužės 4 d. UAB „Raseinių vandenys“ su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0007 finansavimo.
Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.
Pranešama, kad Projektas jau baigtas įgyvendinti. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 3 861 694,43 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšos sudaro apie 73 proc. viso finansavimo. Projekto vykdytojas - UAB „Raseinių vandenys“ kartu su Raseinių rajono savivaldybe.
Projekto tikslas – „Sudaryti sąlygas Raseinių rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Raseinių rajono  savivaldybėje“.
Dalyje Raseinių rajono gyvenviečių buvo nepilnai išvystyta nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo sistema. Žmonės vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą sprendė savarankiškai, įsirengę vandens gręžinius arba šachtinius šulinius, nuotekas išleisdami į nesandarius nuotekų kaupimo rezervuarus arba individualius valymo įrenginius. Naudojantis šiomis sistemomis buvo teršiama gyvenviečių aplinka, o tai galėjo turėti įtakos gyventojų sveikatai.
Apibendrintai spręstą problemą galima įvardinti kaip: „kokybiškų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Raseinių rajone trūkumas dėl esamos infrastruktūros netinkamumo ar jos nebuvimo“.
Pagrindinė projekto tikslinė grupė: Raseinių rajono Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimų gyventojai.
 
Projekto tikslui pasiekti planuoti šie uždaviniai:
 • teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas nutiesiant vandentiekio ir nuotekų tinklus Ramonų kaime, nuotekų tinklus Gruzdiškių ir Kaulakių kaimuose, vandens tiekimo tinklus Ražaitėlių – Pramedžiavos kaimuose;
 • teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas rekonstruojant nuotekų tinklus Kaulakių kaime,  vandentiekio tinklus Ramonų kaime ir nuotekų valymo įrenginius Kaulakių kaime.
Dėl aukščiau minimų priežasčių, buvo inicijuotos ir įvykdytos šios projekto veiklos:
 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ramonų k.
 • Nuotekų tinklų plėtra Gruzdiškės k.
 • Nuotekų tinklų plėtra Kaulakių k.
 • Vandentiekio tinklų plėtra Ražaitėlių – Pramedžiavos kaimuose.
 • Nuotekų tinklų rekonstrukcija Kaulakių k.
 • Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Ramonų k.
 • Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kaulakių k.
Projektui įgyvendinti pasirašytos ir įvykdytos šios rangos darbų ir paslaugų sutartys:
 • Rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Raseinių r. sav., Raseinių sen., Ramonų k.“, rangovas - UAB “Gensera”;
 • Rangos sutartis “Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių r. sav., Raseinių sen. Gruzdiškės k.”, rangovas – UAB “Norus”;
 • Rangos sutartis ”Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose”, rangovas – UAB “Brosta”;
 • Rangos sutartis “Kaulakių k. nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas”, rangovas – UAB “Eigesa”.
 • Rangos sutartis „Kaulakių k. nuotekų tinklų plėtra“, rangovas - UAB „Gensera“.
 • Techninės priežiūros paslaugas teikia UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ ir UAB „Pro Bonus“.
 • Projekto administruoja - UAB „Teisa“.
Pranešama, kad įgyvendinus Projektą, gyventojams yra sukurtos tinkamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąlygos Raseinių rajono savivaldybėje. Užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas.
 


Atnaujinta: 2023-04-19