Projektai

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

  • Titulinis
  • Projektai
  • Raseinių rajone pradėtas įgyvendinti vandentvarkos sektoriaus plėtros projektas

Raseinių rajone pradėtas įgyvendinti vandentvarkos sektoriaus plėtros projektas


Nors gyvename XXI am., kuriame naujos technologijos daugelyje sričių palengvina gyvenimą ir užtikrina naują, daug geresnę ir patogesnę buitį, vis dėlto dar ir šiandien dauguma gyventojų, ypatingai mažuose miesteliuose ar priemiesčiuose, susiduria su neišvystyta ir nemodernizuota 
vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo sistemos problema. Šį uždavinį siekiama spręsti racionaliai, atsižvelgiant tiek į ekonomiją, tiek į ekologiją, t.y., įrengti centralizuotą vandentiekį ir buitinių nuotekų šalinimo sistemą, taupant, turint minimalius išteklius bei nepažeidžiant natūralaus gamtos bioritmo. Šią opią problemą jau kuris laikas padeda spręsti Europos Sąjungos fondų parama, kuri prisideda prie šiuo metu visoje Lietuvoje intensyviai vykdomų vandentvarkos projektų, kurių metu tiesiami nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai, statomi nauji ir rekonstruojami seni nuotekų bei vandens gerinimo įrenginiai. Vienas tokių projektų pradėtas įgyvendinti ir Raseinių rajone (Šiluvoje, Betygaloje, Kudoniuose, Girkalnyje, Dvareliškiuose, Girkalnio k., Viduklėje, Alaviniškiuose).

Daugiau nei 22 mln. ES lėšų ateinančiais metais bus investuota į Raseinių rajonų vandentvarkos sektoriaus plėtrą, įgyvendinant UAB „Raseinių vandenys“ inicijuotą projektą – „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje, Betygaloje, Kudoniuose, Girkalnyje, Dvareliškiuose, Girkalnio k., Viduklėje, Alaviniškiuose)“.

 Problemos Raseinių rajono gyvenvietėse 

 Šiuo metu Raseinių rajono gyvenvietėse vandentvarkos infrastruktūra nėra pakankamai išplėtota. Daugelyje gyvenviečių nėra vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, todėl gyventojai neturi galimybės prisijungti prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų, vartoja vandenį, kuris neatitinka higienos normų reikalavimų ir negali užtikrinti tinkamo susidariusių nuotekų tvarkymo. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategiją – viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95% visų LR gyventojų, taigi šiuo projektu bus siekiama pagerinti vandentvarkos infrastruktūros rodiklius Raseinių rajone ir užtikrinti ilgalaikį, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamą socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą.

Raseinių rajono teritorija yra gana tankiai apgyvendinta sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu, taigi centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas. Įgyvendinus projektą dar 1607 Raseinių rajono gyventojai galės prisijungti prie naujų nuotekų tinklų.

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje, Betygaloje, Kudoniuose, Girkalnyje, Dvareliškiuose, Girkalnio k., Viduklėje, Alaviniškiuose)“ tikslas – išspręsti vandentvarkos infrastruktūros problemas bei pagerinti esamą situaciją, išplėtojant viešai teikiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimą Raseinių rajono Viduklės, Šiluvos, Betygalos ir Girkalnio aglomeracijose, užtikrinant gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

 Pasirašytos rangos sutartys problemos sprendimui 

 Šiems užmojams įgyvendinti 2012 m. kovo 12 d. projekto užsakovas UAB „Raseinių vandenys“, ir rangovas AB – firma „VITI“ pasirašė „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose“ rangos sutartį, pagal kurią Raseinių rajono gyventojai bus prijungti prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos. Ši sutartis užtikrins minėtuose rajonuose gyvenančių žmonių buities pagerėjimą – gyventojams bus suteikta galimybė prisijungti prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų.

Antroji rangos sutartis „Šiluvos, Betygalos, Girkalnio miestelių nuotekų valymo įrenginių statyba“ buvo pasirašyta 2011 m. lapkričio 22d. tarp projekto užsakovo UAB „Raseinių vandenys“ ir trijų rangovų – UAB „Vilsta“, ASIO, spol.s.r.o ir UAB „Norus“, kurie įsipareigojo atlikti inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus, statant 3 nuotekų valyklos įrenginius Šiluvos, Betygalos ir Girkalnio miesteliuose.

Iš viso pagal „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje, Betygaloje, Kudoniuose, Girkalnyje, Dvareliškiuose, Girkalnio k., Viduklėje, Alaviniškiuose)“ projektą numatomos atlikti veiklos:

 

Iš viso

Galimybė prisijungti

Naujų vandentiekio tinklų

~ 17,293 km

 
Naujų nuotekų tinklų

~ 26,613 km

1607 gyventojams

Valymo įrenginių statyba

3 vnt.

 

Šiomis veiklomis bus prisidedama prie esamų socialinių, aplinkosaugos ir regionų vystymosi problemų sprendimo ir vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo.

 Problemos sprendimui skirtas finansavimas 

 Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje, Betygaloje, Kudoniuose, Girkalnyje, Dvareliškiuose, Girkalnio k., Viduklėje, Alaviniškiuose)“ vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Finansavimo ir administravimo sutartyje šio projekto įgyvendinimui numatyta suma siekia 21.073.109,00 Lt.Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 2008 m. birželio 9 d. iki 2014 m. sausio 10 d. Projekto finansavimo pabaiga 2014 m. balandžio 10 d.

 Vanduo – gyvybės šaltinis, be kurio ilgai neišgyventų nei viena gyva būtybė. Tai visoje planetoje svarbiausias gyvosios medžiagos elementas, kurio dėka palaikoma gyvybė. Taigi labai svarbu, kad būtų užtikrinta geriamojo vandens kokybė bei apsaugotas natūralus gamtos bioritmas tvarkant buitines nuotekas. Raseinių rajono gyventojai po projekto įgyvendinimo galės džiaugtis ne tik pagerėjusia buitimi, kokybišku vandeniu bei reikalavimus atitinkančiu nuotekų tvarkymu, bet ir jausis prisidėję prie aplinkos apsaugos, jos būklės pagerinimo.

ES parama – investicija į jūsų ateitį!Atnaujinta: 2020-04-22