Projektai

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

  • Titulinis
  • Projektai
  • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje, Betygaloje, Kudoniuose, Girkalnyje, Dvareliškiuose, Girkalnio k., Viduklėje, Alaviniškiuose

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje, Betygaloje, Kudoniuose, Girkalnyje, Dvareliškiuose, Girkalnio k., Viduklėje, Alaviniškiuose


Nuo 2008 m. birželio 9 d. UAB "Raseinių vandenys" kartu su partneriu Raseinių rajono savivaldybės administracija vykdo projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje, Betygaloje, Kudoniuose, Girkalnyje, Dvareliškiuose, Girkalnio k., Viduklėje, Alaviniškiuose)" finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų ir raseinių rajono savivaldybės administracijos lėšų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra".

 

Šiam pro jektui skirta 21.073.109,00 Lt. Projekto tikslas – viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Raseinių rajono  Viduklės, Šiluvos, Betygalos ir Girkalnio aglomeracijose. Įgyvendinimo metu bus tiesiami vandens  tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai, statomos naujos nuotekų valyklos Šiluvoje, Betygaloje ir Girkalnyje. Po projekto įgyvendinimo gyventojai galės naudotis teikiamomis paslaugomis, prisijungę prie naujai nutiestų tinklų. Darbus planuojama pabaigti iki 2014 m. Iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių.

"ES parama – investicija į jūsų ateitį!"Atnaujinta: 2020-04-22