Projektai

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

  • Titulinis
  • Projektai
  • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių savivaldybėje

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių savivaldybėje


2013 metais buvo pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių savivaldybėje (Norgėluose, Andrušaičiuose, Šarkiuose, Kazbaraičiuose, Raseiniuose)“ (projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-111) finansavimo ir administravimo sutartis, kurią pasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Raseinių vandenys“.

 

Darbų apimtis 

Šio projekto apimtyje bus vykdoma centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Raseinių miesto Vilties – Kalnujų gatvėse, Norgėlų kaimo Žemaičių, Prabaudos, Ąžuolų, Akacijų, Gintaro, Suvalkiečių, Liepų, Kalnų, Parko gatvėse ir Žemaičių plente, Šarkių kaimo Kuidupio, Ateities, Žemaičių, Pievų, Šviesos, Volungių gatvėse ir Ateities skg., taip pat nauji tinklai bus klojami kelyje į Andrušaičių kaimą.

Iki 2014 m. pabaigos šiose gatvėse bendrai planuojama nutiesti apie 7 km vandentiekio tinklų, pakloti apie 14 km nuotekų tinklų ir pastatyti buitinių nuotekų siurblines.

Projektui finansuoti skirta 8,56 mln. litų, iš jų kiek daugiau nei 7,2 mln. litų yra finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, apie 0,9 mln. litų  – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kiek daugiau nei 0,4 mln. litų – UAB „Raseinių vandenys“ ir Raseinių rajono savivaldybės lėšomis.

Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Pavasarį įsibėgėja statybos darbai  

2013 m. gruodžio mėn. pradėjus vykdyti centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbus, rangovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ atliko 20 proc. visų reikalingų statybos darbų. Artėja į pabaigą tinklų klojimo darbai kelyje į Andrušaičius, Norgėlų kaimo Parko gatvėje baigiami nuotekų tinklų klojimo darbai, o kovo mėn. rangovas planuoja užbaigti nuotekų tinklų klojimo darbus Šarkių kaimo Šviesos ir Volungių gatvėse bei Žemaičių plente. Balandžio mėn. rangovas pradės darbus ir kitose gatvėse.

Nauda gyventojams 

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, taip pat bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki ES keliamų reikalavimų. Pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Projektas taip pat prisideda prie efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Raseinių rajono gyventojams.

Darbai vyksta Gintaro gatvėje Norgėlų kaimeAtnaujinta: 2020-04-22