Projektai

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

  • Titulinis
  • Projektai
  • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Raseinių rajone

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Raseinių rajone


Šiuo metu Raseinių rajone įgyvendinamas 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos projektas ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Raseinių rajone“. 2009-12-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Raseinių vandenys“ pasirašė administravimo ir finansavimo sutartį V/2009/NS/43 projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Raseinių rajone“.

 

Projektas įgyvendinimas kartu su partneriu Raseinių rajono savivaldybės administracija, pagal ES 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“  įgyvendinimo VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“

.Projekto esmė – vandentvarkos infrastruktūros gerinimas Raseinių rajone.

Bendras projekto biudžetas 11 mln. 503 tūkst. Lt 00 ct. Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 991 046 Lt 93 ct, Europos Sąjungos fondų lėšos  8 423 898 Lt 95 ct, Projekto vykdytojo arba partnerio lėšos 2 088 054 Lt 12 ct.

Raseinių mieste numatoma pakloti centralizuotus nuotekų tinklus apie 3,0 km, o vandentiekio tinklų apie 2,0km. Tinklai tiesiami Vilniaus, Dubysos Jotvingių, Viduklės, Eglių, Žvyryno, Putinų ir Žibuoklių gatvėse.

Ariogalos mieste yra nutiesta naujų nuotekų tinklų apie 2,0km, o vandentiekio tinklų – 2,0km.Tinklai yra pakloti Darbininkų, Granito, Vingio, Laukų, Taurupio, Žemaičių ir Biliūno gatvėse.

Į projekto apimtis įeina ir Viduklės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Planuojama nutiesti naujų nuotekų tinklų – 2,0 km, naujų vandentiekio tinklų – 1,0km.  Nuotekų savitakiniai tinklai bus tiesiami Žaliosios, Kęstučio, Kudirkos, Krioklės, Stanevičiaus gatvėse ir įvažiavime į nuotekų valyklą. Slėginiai nuotekų tinklai – Paupio gatve nuo siurblinės NS1. Vandentiekio tinklai bus tiesiami Kęstučio, Krioklės ir Žaliosios gatvėse.

Atlikus darbus bus suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų atitinkamai 317 ir 399 gyventojams.

Darbus atlieka rangovas UAB „Pireka“. Statybos darbai buvo pradėti 2010-12-20. Planuojamas statybos darbų užbaigimas – 2011-12-20.

Siekiant sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą, į projekto apimtis įtraukta Viduklės miestelio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija. Senosios nuotekų valyklos vietoje yra sumontuoti ir pastatyti naujieji įrenginiai. Nuotekų valyklos apkrova yra 2665 gyventojų ekvivalentų, vidutinis paros debitas 388 m3/d, didžiausias debitas 58 m3/h. Statybos darbus atliko UAB „Pireka“, 2011-06-03 buvo pasirašytas statybos užbaigimo aktas. Šiuo metu yra defektų šalinimo laikotarpis.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė.

 

 Atnaujinta: 2020-04-22