Projektai

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

  • Titulinis
  • Projektai
  • Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilkupio, Birutės, Pašvaistės, T. Vaižganto, Vėtrungės, Mažosios, V. Grybo, Ančakių gatvėse Raseinių mieste

Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilkupio, Birutės, Pašvaistės, T. Vaižganto, Vėtrungės, Mažosios, V. Grybo, Ančakių gatvėse Raseinių mieste


Sėkmingai baigti dar vieno projekto darbai

Pastarąjį dešimtmetį į vandentvarkos ūkį Lietuvoje investuotos milijoninės lėšos. Lietuvos siekis – kad vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo paslaugos būtų teikiamos 95 proc. gyventojų, tačiau šiandien dar nemažai Lietuvos gyventojų vartoja šachtinių šulinių vandenį bei buitines nuotekas kaupia rezervuaruose. Tačiau padėtis sparčiai keičiasi.

 

Vandentvarkos infrastruktūra sparčiai gerinama bei kuriama ir Raseiniuose. Dar 2014 m. pagal projektą „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilkupio, Birutės, Pašvaistės, T. Vaižganto, Vėtrungės, Mažosios, V. Grybo, Ančakių gatvėse Raseinių mieste“ (unikalus kodas 05.3.2-APVA-V-013-01-0025) prasidėję vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbai – sėkmingai baigti. Tai ketvirtasis vandentvarkos projektas vykdytas Raseiniuose, kurio įgyvendinimo metu siekta dar daugiau raseiniškių suteikti galimybę naudotis viešai prieinamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Projekto įgyvendinimo metu pagal pasirašytą rangos sutartį su rangovu UAB „Gensera“ Raseinių miesto Vilkupio, Birutės, Pašvaistės, T. Vaižganto, Vėtrungės, Mažosios, V. Grybo, Ančakių gatvėse buvo nutiesta apie 1,87 km naujų vandentiekio tinklų, prie kurių suteikta galimybė prisijungti daugiau kaip 49 būstų gyventojams, bei nutiesta apie 1,88 km naujų nuotekų tinklų, prie kurių prisijungi gali daugiau kaip 81 būsto gyventojai. Darbai buvo vykdomi nuo 2014 m. birželio mėn. iki 2015 m. vasario mėn. Šiuo metu šia galimybe jau pasinaudojo ir prie naujų centralizuotų miesto tinklų prisijungė nemaža dalis gyventojų.

Gyventojai, kuriems projekto įgyvendinimo metu buvo atvestos tinklų atšakos iki jų sklypų ribos, tačiau dar neprisijungė, dėl prisijungimo prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų turi kreiptis į UAB „Raseinių vandenys“ (Žemaičių g 8, Raseiniai), kad jiems būtų išduotos prisijungimo techninės sąlygos bei parengtas supaprastintas prisijungimo projektas. Kartu su prašymu gyventojai turi nepamiršti pristatyti inventorinės knygutės su žemės sklypo plano kopija.

Įgyvendintas projektas užtikrins ilgalaikį, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamą būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki ES keliamų reikalavimų. Pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Įgyvendintas projektas sudarys galimybę pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.

Bendrai apie projektą

Projektas yra finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ priemonę. Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia daugiau kaip 400 tūkst. Eur.Atnaujinta: 2020-04-22