Projektai

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

  • Titulinis
  • Projektai
  • Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilkupio, Birutės, Pašvaistės, T. Vaižganto, Vėtrungės, Mažosios, V. Grybo, Ančakių gatvėse Raseinių mieste

Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilkupio, Birutės, Pašvaistės, T. Vaižganto, Vėtrungės, Mažosios, V. Grybo, Ančakių gatvėse Raseinių mieste


Europos Sąjungos parama praėjusiais metais buvo ypač dosni Raseinių miesto gyventojams. Raseinių mieste baigiamas įgyvendinti dar vienas vandentvarkos sektoriaus plėtros projektas „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilkupio, Birutės, Pašvaistės, T. Vaižganto, Vėtrungės, Mažosios, V. Grybo, Ančakių gatvėse Raseinių mieste“ Nr.VP3-3.1-AM-01-V-05-028. Tai nebe pirmas vandentvarkos projektas vykdomas Raseiniuose, kurio įgyvendinimo metu siekiama dar daugiau raseiniškių suteikti galimybę naudotis viešai prieinamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Darbai artėja prie pabaigos

Projektui įgyvendinti 2014 m. birželio 6 d. projekto užsakovas UAB „Raseinių vandenys“ ir rangovas UAB „Gensera“, pasirašė „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių mieste Vilkupio, Birutės, Pašvaistės, T. Vaižganto, Vėtrungės, Mažosios, V. Grybo, Ančakių gatvėse“ rangos sutartį, pagal kurią įsipareigota visus darbus atlikti siekiant įgyvendinti pagrindinį projekto tikslą – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, išplėtojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilkupio, Birutės, Pašvaistės, T. Vaižganto, Vėtrungės, Mažosios, V. Grybo, Ančakių gatvėse Raseinių mieste“ įgyvendinimo metu numatyta nutiesti daugiau kaip 1,87 km naujų vandentiekio tinklų, prie kurių bus suteikiama galimybė prisijungti daugiau kaip 120 gyventojų, bei nutiesti daugiau kaip 1,95 km naujų nuotekų tinklų, prie kurių galės prisijungi daugiau kaip 200 gyventojų.

Darbai sparčiai vykdyti, taigi projektas artėja prie pabaigos. Projekto įgyvendinimo metu jau nutiesta 1,564 km naujų vandentiekio tinklų su 243 m įvadų ir 1,590 km naujų nuotekų tinklų su 273 m išvadų. Daugiau kaip po 200 m naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų buvo nutiesta Vilkupio ir Mažojoje gatvėse, nuotekų tinklų Vilkupio g. paklota daugiau kaip 300 m, Vaižganto g. vandentiekio ir nuotekų tinklų paklota daugiau kaip po 500 m, V. Grybo, Pašvaistės ir Ančakių g. daugiau kaip po 100 m, Vėtrungės g. paklota apie 50 m naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Gyventojai, kuriems projekto įgyvendinimo metu bus atvestos tinklų atšakos iki jų sklypų ribos, dėl prisijungimo prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų turi kreiptis į UAB „Raseinių vandenys“ (Žemaičių g 8, Raseiniai), kad jiems būtų išduotos prisijungimo techninės sąlygos bei parengtas supaprastintas prisijungimo projektas. Kartu su prašymu gyventojai turi nepamiršti pristatyti inventorinės knygutės su žemės sklypo plano kopija.

Įgyvendintas projektas užtikrins ilgalaikį, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamą būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki ES keliamų reikalavimų. Pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Įgyvendintas projektas sudarys galimybę pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.

Bendrai apie projektą

Projektas yra finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretaus uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ priemonę.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia – 1.402.879,00 Lt. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 1.332.735,05 Lt.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį!

 

Vykdyti tinklų klojimo darbaiAtnaujinta: 2020-04-22