Paslaugos

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

Vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (norma)

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 989 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, UAB „Raseinių vandenys“ , apskaičiavo ir patvirtino Raseinių savivaldybės teritorijoje vartotojams ,kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą):

• vartotojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 1,94 m³ vienam gyventojui per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo 2022 m. vasario 1 d.Atnaujinta: 2022-02-09